HANOI MELODY RESIDENCES


 Xem chi tiết tại website: https://hanoimelodyresidences.com.vn/


Vị trí: Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
• Quy mô: 3.28ha
• Số blocks: 4 blocks
• Số tầng: 29 tầng