TUYỂN DỤNG

Trưởng phòng Đấu thầu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản lý, tổ chức, điều phối các nguồn lực được giao, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng Đấu thầu

2. Xây dựng Tài liệu - Kế hoạch

- Hệ thống: Tổ chức xây dựng, trình phê duyệt, hướng dẫn, phân phối tài liệu quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu về công tác khái toán, dự toán, kiểm soát chi phí, đấu thầu.

- Khái toán - Dự toán: Thiết lập các chương trình, kế hoạch xây dựng: Khái toán, dự toán, ngân sách, kiểm soát chi phí.

- Đấu thầu: Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, phân tích hồ sơ mời thầu: Bản vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu của gói thầu, thiết lập kế hoạch tham gia đấu thầu trình duyệt, phân phối cho các bên liên quan

3. Tổ chức thực hiện, kiểm soát quá trình

- Hệ thống: Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty liên quan đến công tác: Khái toán, dự toán, ngân sách, kiểm soát chi phí, đấu thầu, bảo mật thông tin của các bộ phận liên quan.

- Khái toán - Dự toán:

+ Tổ chức, kiểm soát việc lập: Khái toán, hợp đồng A-B ban đầu.

+ Tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả chọn thầu của các gói thầu B-B'.

+ Tổ chức cập nhật, kiểm soát các thay đổi thiết kế, danh mục vật tư bán hàng, khối lượng, tình trạng các gói thầu.

+ Tổ chức xây dựng, kiểm soát việc cập nhật dự toán A-B, dự toán chi phí.

+ Tổ chức kiểm soát quá trình thực hiện dự toán, hợp đồng: A-B, B-B', dự toán Prelims về doanh thu, giá trị thực hiện so với dự toán và dự chi ngân sách.

+ Tổ chức thống kê, tổng hợp suất đầu tư các công trình đã hoàn thành làm cơ sở dữ liệu cho việc lập ngân sách và cung cấp suất vốn đầu tư theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

+ Tổ chức tập hợp thông tin về giá xây dựng, phối hợp với các bên liên quan xây dựng hoàn thiện bộ đơn giá, định mức nội bộ của Công ty.

- Đấu thầu:

+ Tổ chức thực hiện hồ sơ dự thầu: làm rõ các vướng mắc, phối hợp các bên liên quan xây dựng hồ sơ: Pháp lý, năng lực, kỹ thuật, khối lượng, dự toán.

+ Kiểm soát: Nội dung hồ sơ dự thầu trước khi đóng gói, tiến trình nộp thầu, dự thầu, thuyết minh hồ sơ mời thầu.

+ Tổ chức thương thảo, đàm phán hợp đồng.

+ Tổ chức xây dựng, cập nhật: Hồ sơ năng lực Công ty, cơ sở dữ liệu (định mức vật tư, nhân công, thiết bị thi công của công ty, thông tin giá cả trên thị trường).

+ Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc khối, BTGĐ.

4. Cập nhật, phân tích, đánh giá, điều chỉnh:

- Công tác tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình.

- Thực hiện các hồ sơ liên quan, báo cáo tháng.

- Đề xuất với Giám đốc Kỹ thuật, BTGĐ các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.


YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Trình độ Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng hoặc tương đương.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng và ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Kiến thức cần có: Hiểu rõ và thường xuyên cập nhật kiến thức về Luật và các quy định của Nhà nước về công tác đấu thầu.

- Kỹ năng cần thiết: Kỹ năng thương lượng, đàm phán thuyết phục; Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và lập dự toán thi công; Kỹ năng xây dựng mục tiêu kế hoạch, ngân sách - dự toán và kiểm soát chi phí; Kỹ năng tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu.

- Thái độ, tố chất cần có: Chủ động, sáng tạo, cẩn thận, trung thực, liêm chính.

- Ngoại ngữ: Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu chuyên ngành.

- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành như Microsoft Office, Cad, Microsoft Project,...

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
1 .Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện, đến: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS
VPĐD: 290/22 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM (ghi rõ vị trí dự tuyển bên ngoài hồ sơ)

2. Gởi email hồ sơ đến:
PHÒNG NHÂN SỰ [email protected]
HỒ SƠ BAO GỒM
- Đơn/ Thư ứng tuyển
- Mẫu Thông tin dự tuyển của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Download tại đây) hoặc CV cá nhân.
- Các văn bằng chứng chỉ có liên quan.

Lưu ý: Công ty chỉ mời phỏng vấn những ứng viên có năng lực/ ưu điểm phù hợp với yêu cầu của vị trí đăng tuyển.