9X QUY NHƠN


 Xem chi tiết tại website: https://9xquynhon.com.vn/


 Vị trí: Đường Chế Lan Viên, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn.
• Quy mô: 2 ha
• Số blocks: 5 blocks
• Số tầng: 21 tầng, 1 tầng hầm