MERRYLAND QUY NHƠN

Xem chi tiết tại website: www.merrylandquynhon.com.vn


  MERRYLAND QUY NHƠN - THÀNH PHỐ BÁN ĐẢO DU LỊCH - THƯƠNG MẠI THÔNG MINH
  Vị trí: Hải Giang, Bán đảo Phương Mai, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
•  Quy mô: ~1000ha
•  Số phân khu: 25 phân khu
•  Loại hình: Bizhouse, Condotel, Villas, …