Cam Ranh Mystery Villas
Hình ảnh thi công dự án Cam Ranh Mystery Villas tháng 05/2021
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh khu vực hồ bơi nước mặn
Hình ảnh khu vực hồ bơi nước mặn
Hình ảnh cảnh quan khu hồ bơi dự án
Công tác thi công hoàn thiện hạng mục cảnh quan dự án
Công tác thi công hoàn thiện hạng mục cảnh quan dự án
Công tác thi công hoàn thiện sân trước các khu biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hình ảnh tầng thượng các căn biệt thự khu M và khu N
Hình ảnh hồ bơi tầng thượng các căn biệt thự khu M và khu N
Hình ảnh hồ bơi các căn biệt thự
Hình ảnh sân trước các căn biệt thự