New Galaxy
Hình ảnh thi công đến tháng 09-2023
Tổng thể dự án
Đổ bê tông và thi công cốt thép sàn tầng 9 - Block Funny
Đổ bê tông và thi công cốt thép sàn tầng 9 - Block Funny
Thi công cốp pha sàn tầng 9 - Block Trendy
Thi công cốp pha sàn tầng 9 - Block Trendy
Thi công cốp pha sàn tầng 8 - Block Lovely
Thi công cốp pha sàn tầng 8 - Block Lovely