Q7 SaiGon Riverside Complex
Hình ảnh thi công dự án Q7 SaiGon Riverside Complex tháng 5/2022
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Thi công sàn gỗ phòng ngủ tầng 28 Block Mercury và tầng 20 Block Uranus
Thi công sàn gỗ phòng ngủ tầng 28 Block Mercury và tầng 20 Block Uranus
Thi công thiết bị WC tầng 28 Block Mercury và tầng 20 Block Uranus
Thi công thiết bị WC tầng 28 Block Mercury và tầng 20 Block Uranus
Hoàn thành lắp đặt hệ thống điện căn hộ tầng 28 Block Mercury và tầng 16 Block Uranus
Căn hộ đã hoàn thiện nghiệm thu đến tầng 16 Block Mercury và Block Uranus
Căn hộ đã hoàn thiện nghiệm thu đến tầng 16 Block Mercury và Block Uranus
Hoàn thành đóng tấm trần thạch cao tầng 34 Block Saturn và Block Venus
Hoàn thành lát gạch nền căn hộ tầng 34 Block Saturn và Block Venus
Thi công sơn bả matit tầng 33 block Saturn và tầng 31 Block Venus
Thi công sơn bả matit tầng 33 block Saturn và tầng 31 Block Venus
Thi công cửa lô gia căn hộ tầng 28 Block Saturn và tầng 24 Block Venus
Thi công cửa gỗ căn hộ tầng 23 Block Saturn và tầng 30 Block Venus
Thi công cửa gỗ căn hộ tầng 23 Block Saturn và tầng 30 Block Venus
Thi công tủ bếp căn hộ tầng 10 Block Saturn và tầng 13 Block Venus
Thi công tủ bếp căn hộ tầng 10 Block Saturn và tầng 13 Block Venus
Hoàn thành ốp đá mặt ngoài thanh máy đền tầng 34 Block Saturn và Block Venus