Quy Nhon Melody
Hình ảnh thi công đến tháng 09-2023
Tổng thể dự án
Tổng thể dự án
Tổng thể tòa Flamenco
Flamenco - Thi công bả Matit tường, trần thạch cao tầng 32
Flamenco - Thi công bả Matit tường, trần thạch cao tầng 32
Flamenco - Thi công đóng xương trần thạch cao tầng 34
Flamenco - Thi công đóng xương trần thạch cao tầng 34
Tổng thể tòa Tropical
Tropical - Thi công bả Matit, xả nhám tường trần thạch cao tầng 32
Tropical - Thi công bả Matit, xả nhám tường trần thạch cao tầng 32
Tropical - Thi công lát sàn căn hộ tầng 26
Tropical - Thi công lắp dựng lan can tầng 15
Tropical - Thi công lắp cửa nhôm kính căn hộ tầng 34
Tropical - Thi công lắp cửa chống cháy hành lang căn hộ tầng 34