Quy Nhon Melody
Hình ảnh thi công đến tháng 5-2022
Hình ảnh tổng quan dự án
Hình ảnh tổng quan dự án
Hình ảnh tổng quan Block Tropical
Thi công hoàn thiện tầng mái Block Tropical
Thi công hoàn thiện tầng mái Block Tropical
Thi công tô tường căn hộ tầng 26 Block Tropical
Thi công khung xương trần thạch cao tầng 22 Block Tropical
Thi công sơn bả matit căn hộ tầng 15 Block Tropical
Thi công hệ thống ống PCCC hành lang tầng 11 Block Tropical
Hình ảnh tổng quan Block Flamenco
Thi công hoàn thiện tầng mái Block Flamenco
Thi công hoàn thiện tầng mái Block Flamenco
Thi công tô tường căn hộ tầng 33 Block Flamenco
Thi công khung xương trần thạch cao tầng 20 Block Flamenco
Thi công xả nhám tầng 25 Block Flamenco
Thi công sơn nước trong căn hộ tầng 24 Block Flamenco
Thi công ốp lát gạch men WC tầng 9 Block Flamenco