Richmond City
Hình ảnh hoàn thiện khu căn hộ Richmond City
Hình ảnh tổng thể Richmond City
Hình ảnh tổng thể Richmond City
Hình ảnh tổng thể Richmond City
Hình ảnh tổng thể Richmond City
Hình ảnh tổng thể Richmond City
Hình ảnh tổng thể Richmond City
Mặt tiền khu căn hộ Richmond City
Mặt tiền khu căn hộ Richmond City
Mặt tiền khu căn hộ Richmond City
Sảnh đón Richmond City
Hệ thống thang máy Richmond City
Khu vực thùng thư tập trung
Công viên nội khu Richmond City
Công viên nội khu Richmond City
Công viên nội khu và khu vui chơi trẻ em
Công viên nội khu và khu vui chơi trẻ em
Khu vui chơi trẻ em
Công viên nội khu, hồ bơi và khu vui chơi trẻ em
Hồ bơi Richmond City
Hệ thống hầm giữ xe
Hệ thống hầm giữ xe