Sentosa Villa
Hình ảnh thực tế Sentosa Villa giai đoạn 2
Hình ảnh mặt tiền dự án
Hình ảnh mặt tiền dự án
Công viên biển của dự án
Công viên biển của dự án
Hoàn thành thi công hạ tầng dự án
Hoàn thành thi công hạ tầng dự án
Hoàn thành thi công hạ tầng dự án
Hoàn thành thi công hạ tầng dự án
Thi công hồ bơi trung tâm dự án
Thi công hồ bơi trung tâm dự án
Thi công hồ bơi trung tâm dự án
Thi công hệ thống cây xanh dự án
Thi công hệ thống cây xanh dự án
Thi công hệ thống cây xanh dự án
Hoàn thành thi công bể cấp nước sạch dự án