Tin Hưng Thịnh Incons

HTN công bố Báo cáo tài chính quý 4/2023, đạt kế hoạch lợi nhuận năm

Ngày đăng: 30-01-2024

Ngày 30/1/2024, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) công bố Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2023. Chỉ số doanh thu và lợi nhuận cả năm đạt kết quả tương đối tích cực trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường. HTN đang bước đầu hiện thực hóa định hướng trở thành nhà phát triển bất động sản mang lại giá trị thực và bền vững cho cộng đồng.

Hưng Thịnh Incons công bố báo cáo tài chính quý 3/2023

Ngày đăng: 30-10-2023

Ngày 30/10, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) công bố Báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/2023, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận từng bước hoàn thành kế hoạch năm, tích cực chuẩn bị nguồn lực để thực hiện đầu tư, phát triển nhà ở vừa túi tiền.

HĐQT Hưng Thịnh Incons bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Ngày đăng: 14-08-2023

Ngày 14/08/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đồng thời kiện toàn bổ sung nhân sự Ban Điều hành.

Hưng Thịnh Incons: Chuyển biến tích cực trong kết quả kinh doanh Quý 2/2023

Ngày đăng: 31-07-2023

TP.Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 7 năm 2023 - Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) vừa công bố Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 2/2023 với nhiều chỉ số tích cực.