tin tức

Hưng Thịnh Incons tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Ngày đăng: 21-01-2019

Ngày 19/1/2019 vừa qua, Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hưng Thịnh Incons) đã diễn ra thành công tại Trung tâm hội nghị The Adora Luxury (TP.HCM), đánh dấu một năm phát triển vượt bậc và gặt hái nhiều thành công.2018 tiếp tục là một năm tươi sáng với thị trường xây dựng khi toàn ngành đạt tốc độ tăng trưởng cao và thể hiện xu hướng phát triển bền vững. Và đây cũng là năm bước ngoặt, đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ và gặt hái nhiều thành công của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons. Với định hướng phát triển đúng đắn của Ban lãnh đạo cùng sự nỗ lực và sáng tạo không ngừng của tập thể Cán bộ Nhân viên, Hưng Thịnh Incons giờ đây đã trở thành một trong những tổng thầu xây dựng lớn và uy tín hàng đầu tại TP.HCM cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước.

 

Để không ngừng hoàn thiện và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, năm 2018, Hưng Thịnh Incons ưu tiên tuyển dụng nhân sự có năng lực chuyên môn cùng kinh nghiệm phong phú, thái độ làm việc chuyên nghiệp . Số lượng nhân sự tính đến ngày 31/12/2018 là gần 600 người, tăng gần gấp đôi so với năm 2017.  Buổi lễ có sự tham gia của (từ trái qua):
Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons, ông Lê Hồng Việt - Thành viên HĐQT Hưng Thịnh Incons,
ông Lê Ngọc Triều - Thành viên HĐQT Hưng Thịnh Incons, ông Võ Văn Thư - Trưởng Ban kiểm soát Hưng Thịnh Incons,
bà Nguyễn Thị Loan Anh - Kiểm soát viên Hưng Thịnh Incons, ông Nguyễn Hải Phong - Kiểm soát viên Hưng Thịnh Incons

 


Buổi lễ có sự tham gia của (từ phải qua):
Ông Lê Chí Trung - Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Incons, ông Huỳnh Thanh Tứ - Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Incons,
ông Ngô Huy Hiệu - Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Incons, ông Trần Kim Hải - Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Incons,
ông Chế Văn Hải - Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Incons,
ông Nguyễn Lê Xuân - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Hung Thinh Incons,
ông Nguyễn Ngọc Long – Phụ trách Quản trị Công ty

 


Cùng sự có mặt đông đủ của đội ngũ Cán bộ - Nhân viên Hưng Thịnh Incons
trong khán phòng Trung tâm hội nghị The Adora Luxury

 


Ông Huỳnh Thanh Tứ - Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Incons phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết


Năm 2018, Hưng Thịnh Incons tiếp tục là tổng thầu thi công của hơn 10 công trình, đồng thời đảm bảo tiến độ xây dựng và bàn giao các dự án như Florita, Lavita Garden và Moonlight Park View. Với những nỗ lực không ngừng trong hoạt động kinh doanh, Hưng Thịnh Incons đã đạt nhiều kết quả kinh doanh nổi bật, cụ thể, doanh thu thuần ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 200 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2017; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 35% trên vốn chủ sở hữu bình quân. Từ một công ty có số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng, vốn điều lệ hiện nay của Hưng Thịnh Incons đã đạt gần 288 tỷ đồng.

 

Để có cái nhìn tổng quan cũng như điểm lại kết quả hoạt động trong năm 2018, các Trưởng đơn vị - phòng ban và các Chỉ huy trưởng đã báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị mình cũng như thể hiện tinh thần quyết tâm chinh phục những mục tiêu mới trong năm 2019.

 

Ông Lê Quốc Vũ - Chỉ huy trưởng báo cáo về tình hình hoạt động của Dự án 9View 

 


Ông Bùi Kim Phú - Chỉ huy trưởng báo cáo về tình hình hoạt động của Dự án Lavita Garden

 


Ông Phan Quang Thi - Chỉ huy trưởng báo cáo về tình hình hoạt động của Dự án Moonlight Residences

 


Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Chỉ huy trưởng báo cáo về tình hình hoạt động của Dự án Moonlight Boulevard

 


Ông Lê Văn Hóa - Chỉ huy phó MEP báo cáo về tình hình hoạt động của Dự án Moonlight Park View

 


Ông Nguyễn Minh Nhựt - Chỉ huy trưởng báo cáo về tình hình hoạt động của Dự án Phú Mỹ 2

 


Ông Hà Trọng Nhân - Chỉ huy trưởng báo cáo về tình hình hoạt động của Dự án SaigonMia

 


Ông Phan Phước Sanh - Chỉ huy trưởng báo cáo về tình hình hoạt động của Dự án Richmond City

 


Ông Hoàng Thiện Tâm - Chỉ huy phó báo cáo về tình hình hoạt động của Dự án Melody of the sea

 


Ông Châu Minh Đại - Chỉ huy phó xây dựng báo cáo về tình hình hoạt động của Dự án Cam Ranh Mystery Villas

 


Ông Nguyễn Huy Cường - Giám đốc dự án báo cáo về tình hình hoạt động của Dự án Lavita Charm và các dự án khác

 


Ông Trần Kim Hải - Phó Tổng Giám đốc Hung Thinh Incons báo cáo về tình hình hoạt động của Khối Kỹ thuật

 


Ông Vũ Văn Thường – Trưởng phòng Phát triển và Quản lý Thầu phụ báo cáo về tình hình hoạt động của Khối Vật tư và Thầu phụ

 


Ông Chế Văn Hải - Phó Tổng Giám đốc Hung Thinh Incons báo cáo về tình hình hoạt động của Khối An toàn lao động và An ninh

 


Ông Nguyễn Lê Xuân - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Hung Thinh Incons
báo cáo về tình hình hoạt động của Khối Tài chính Kế toán

 


Ông Đặng Thành Kha - Trưởng phòng Hành Chính - Quản trị nguồn nhân lực
báo cáo về tình hình hoạt động của Phòng Hành chính – Quản trị Nguồn nhân lực

 


Bà Quách Mỹ Trí - Trưởng phòng Quản lý hệ thống báo cáo về tình hình hoạt động của Phòng Quản lý hệ thống

 


Ông Lê Chí Trung - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng thể hoạt động kinh doanh năm 2018
& dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons

 


Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons
nhận xét, đánh giá công việc của các đơn vị, phòng ban trong năm qua,
đồng thời đưa ra những chỉ đạo cho năm mới 2019

 


Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019, Hội đồng Quản trị,
Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và Phụ trách Quản trị
của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons cùng chụp hình lưu niệm

 


Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên


 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
Kết thúc Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Quản lý các đơn vị, phòng ban của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ Cán bộ - Nhân viên
(tt)

 

 
  Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
cùng chụp hình lưu niệm với các vị khách mời