Tin Hưng Thịnh Incons

Hưng Thịnh Incons tối ưu lợi thế để phát triển đột phá

Ngày đăng: 02-07-2022

Với danh mục dự án thi công ngày càng gia tăng, Hưng Thịnh Incons đang tối ưu những lợi thế khác biệt trong ngành xây dựng và thực thi mạnh mẽ các chiến lược phát triển ưu tiên để nâng cao nội lực và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hưng Thịnh Incons đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Ngày đăng: 22-06-2022

Hưng Thịnh Incons là 1 trong 385 doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022 trong Chương trình Bình chọn doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất - IR Awards. 

Hưng Thịnh Incons: mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái Tập đoàn Hưng Thịnh và chiến lược đồng hành phát triển

Ngày đăng: 10-06-2022

Trong kỳ đại hội cổ đông vừa qua, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 5 năm tiếp theo. Kế hoạch này được thiết lập dựa trên chiến lược tăng trưởng “Đồng hành phát triển”, cho phép mắt xích quan trọng bậc nhất của hệ sinh thái của Tập đoàn Hưng Thịnh mở rộng kết nối trong bối cảnh kinh doanh mới.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons 2022 đồng thuận mục tiêu tăng trưởng

Ngày đăng: 05-06-2022

Sáng ngày 05/6/2022 tại TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (MCK: HTN – HOSE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 với sự tham dự của 146 cổ đông sở hữu 77.802.946 cổ phần, tương đương 87,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.