Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết 21/01/2019
Quyết định về việc thay đổi niêm yết 17/01/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của HTN 15/01/2019
Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty 12/01/2019
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 09/01/2019
Công văn xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính Quý, Bán niên và năm 2019 04/01/2019
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 02/01/2019
Nghị quyết về việc chuyển nhượng dự án 29/12/2018
Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HTN 21/12/2018
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 18/12/2018
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2018 17/12/2018
Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty 17/12/2018
Thông báo thực hiện chi trả cổ tức 2017 03/12/2018
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện 30/11/2018
Quyết định thành lập văn phòng đại diện tại TP.HCM 28/11/2018