Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
CBTT - Nghị quyết tín dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 08/11/2023
CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch của HT Investment 31/10/2023
CBTT - Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện 04/10/2023
CBTT - Nghị quyết HĐQT triển khai phát hành cho cổ đông hiện hữu 27/09/2023
CBTT - Nghị quyết HĐQT thành viên UBKT 27/09/2023
CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người liên quan Người nội bộ (Hưng Thịnh Investment) 26/09/2023
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305371707 (thay đổi lần thứ 20) 17/08/2023
Thông báo thay đổi nhân sự 15/08/2023
Nghị quyết thay đổi đại diện pháp luật 15/08/2023
Nghị quyết thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc 15/08/2023
CBTT - Thông báo tỷ lệ SHNN của UBCK 10/08/2023
CBTT - Nghị quyết HĐQT lựa chọn kiểm toán 21/07/2023
CBTT - Ông Huỳnh Thanh Tứ thôi giữ chức vụ Phó TGĐ 19/07/2023
CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch của HT Investment 11/07/2023
CBTT Thay đổi ngành nghề 04/07/2023