Báo cáo tài chính
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Công văn giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất Quý 3/2023 30/10/2023
Công văn giải trình chênh lệch BCTC riêng Quý 3/2023 30/10/2023
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2023 30/10/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2023 30/10/2023
Giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2023 30/08/0223
BCTC hợp nhất kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023 30/08/0223
BCTC riêng kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023 30/08/0223
Công văn giải trình chênh lệch BCTC riêng Quý 2/2023 28/07/2023
Công văn giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất Quý 2/2023 28/07/2023
Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2023 28/07/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2023 28/07/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2023 30/04/2023
Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2023 30/04/2023
Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất Quý 1/2023 30/04/2023
Giải trình chênh lệch BCTC riêng Quý 1/2023 30/04/2023