Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Trương Văn Việt 28/12/2023
CBTT - Nghị quyết HĐQT v/v làm rõ nội dung xác định ngày hoàn thành đợt chào bán 28/12/2023
Thông báo thay đổi nhân sự 20/12/2023
CBTT - Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ của Ông Thiệu Lê Bình 20/12/2023
Thông báo giao dịch người nội bộ của Ông Thiệu Lê Bình 14/12/2023
Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ của Ông Thiệu Lê Bình 13/12/2023
CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Thiệu Lê Bình 06/12/2023
CBTT - Nghị quyết tín dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 08/11/2023
CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch của HT Investment 31/10/2023
CBTT - Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện 04/10/2023
CBTT - Nghị quyết HĐQT triển khai phát hành cho cổ đông hiện hữu 27/09/2023
CBTT - Nghị quyết HĐQT thành viên UBKT 27/09/2023
CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người liên quan Người nội bộ (Hưng Thịnh Investment) 26/09/2023
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305371707 (thay đổi lần thứ 20) 17/08/2023
Thông báo thay đổi nhân sự 15/08/2023