Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị 5/10/2021
Mẫu Sơ yếu lý lịch 5/10/2021
Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2021 5/10/2021
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2021 (trực tuyến) 5/10/2021
Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 27/09/2021
CBTT Link Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên 2021 16/09/2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 15/09/2021
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành 14/09/2021
Nghị quyết bổ nhiệm ông Lê Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc 13/09/2021
Thông báo thay đổi lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 20/07/2021
Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2021 12/07/2021
Ngày ĐKCC thực hiện tham dự ĐHCĐ thường niên 11/06/2021
Hủy ngày ĐKCC tham dự ĐHCĐ thường niên 11/06/2021
HOSE thông báo ngày đăng ký cuối cùng (tham dự ĐHCĐ thường niên 2021) 12/05/2021
Nghị quyết chốt danh sách cổ đông dự Đại hội thường niên 2021 06/05/2021