Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Thiệu Lê Bình 15/01/2024
Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Trương Văn Việt 11/01/2024
CBTT - Quyết định về thuế 08/01/2024
CBTT - Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Cao Minh Hiếu 04/01/2024
CBTT - Đơn từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Cao Minh Hiếu 29/12/2023
Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ của Ông Thiệu Lê Bình 28/12/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Trương Văn Việt 28/12/2023
CBTT - Nghị quyết HĐQT v/v làm rõ nội dung xác định ngày hoàn thành đợt chào bán 28/12/2023
Thông báo thay đổi nhân sự 20/12/2023
CBTT - Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ của Ông Thiệu Lê Bình 20/12/2023
Thông báo giao dịch người nội bộ của Ông Thiệu Lê Bình 14/12/2023
Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ của Ông Thiệu Lê Bình 13/12/2023
CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Thiệu Lê Bình 06/12/2023
CBTT - Nghị quyết tín dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 08/11/2023
CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch của HT Investment 31/10/2023